Skip to main content

PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PRZYRODY I SPOŁECZEŃSTWA

W ostatnich latach wzrosła świadomość dotycząca środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój zawsze odgrywał kluczową rolę w CHRISTMANN + PFEIFER. Jako firma wzorcowa, uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie w sposób zrównoważony i przyjęcie odpowiedzialności społecznej. Nadrzędnym celem naszych działań na rzecz ochrony środowiska i przyszłych pokoleń. 

ODPOWIEDZIALNA FIRMA RODZINNA

W C + P skupiamy się na ludziach. Jako firma rodzinna z tradycją, koncentrujemy się na zrównoważonych relacjach. Bierzemy na siebie odpowiedzialność, działając świadomie prospołecznie i środowiskowo. Nasi pracownicy są podstawą sukcesu w biznesie, dlatego też odpowiadamy na ich potrzeby w sposób uwzględniający wartości, sprawiedliwy i pełen szacunku. Zrównoważony rozwój jest dla nas równie ważny jak stabilne relacje z klientami. Dzięki przekrojowemu i zorientowanemu na przyszłość sposobowi pracy nasze rozwiązania są długofalowe i zaspakajają potrzeby klientów w sposób zrównoważony.

STAL - MATERIAŁ NADAJĄCY SIĘ DO RECYKLINGU

Od prawie 100 lat jesteśmy producentem rozwiązań w zakresie wyposażenia i magazynowania, wykorzystującym stal jako materiał nadający się do recyklingu. Stal jest naturalnym materiałem ekologicznym i w 100% nadaje się do recyklingu, ponieważ można ją przetapiać bez utraty jakości. W Niemczech prawie połowa stali jest produkowana z tego "surowca wtórnego". Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię podczas produkcji - a tym samym znacznie zmniejsza emisję CO2. Prowadzi to również do oszczędzania energii podczas transportu. Ponieważ meble stalowe są lżejsze niż tradycyjne meble drewniane, zużycie energii jest znacznie zredukowane.

DŁUGOWIECZNE PRODUKTY

Meble stalowe są szczególnie trwałymi przedmiotami użytkowymi. Na przykład żywotność szafki C + P wynosi średnio 30 - 40 lat, zanim stanie się przedmiotem recyklingu. Używając przedmiotów codziennego użytku tak długo, jak to możliwe, dajemy wyraźny sygnał sprzeciwu wobec społeczeństwa marnotrawców.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA PROCES POWLEKANIA ZANURZENIOWEGO

C + P jest pierwszą firmą na świecie, która w produkcji seryjnej zastosowała bezrozpuszczalnikowy proces powlekania zanurzeniowego. Proces lakierowania jest nie tylko bezemisyjny, bo bezrozpuszczalnikową powłokę można również przetwarzać na niższym poziomie prądowym, co prowadzi do oszczędzania energii.

BRAK KONIECZNOŚCI STOSOWANIA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Własna logistyka C + P umożliwia realizację większości zamówień w pełni zmontowanych i bez opakowania. Przyczynia się to do znacznego zmniejszenia ilości niepotrzebnych odpadów.

CERTYFIKACJA

Jakość na najwyższym poziomie - od produktów po procesy. Firma C + P przeszła procesy certyfikacji w następujących zakresach:

  • zarządzanie jakością (ISO 9001)
  • zarządzanie środowiskiem (ISO 14001) oraz
  • Zarządzanie energią (ISO 50001)

a jednostką certyfikacyjną był Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH. Certyfikacja zapewnia to niezmiennie wysoką jakość we wszystkich obszarach i procesach.