Skip to main content

Deklaracja o ochronie danych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych. Państwa dane osobowe są pobierane i przetwarzane z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wersja: maj 2020

1. NAZWA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach

Telefon: +49 (0) 6465 / 919-0
E-mail: info(at)cp.de

Ustawowy Inspektor Ochrony Danych:

Powołaliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych.

Peter Christian Felst
Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Domstraße 15
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 28801 - 3290
E-mail:  datenschutz.hamburg@mazars.de

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje, które mogą służyć do ustalenia personalnych i faktycznych okoliczności dotyczących Państwa osoby, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Dane dotyczące logów serwera

Podczas wizyty na naszej stronie internatowej Państwa przeglądarka automatycznie wysyła dane do serwera naszej witryny, które są tymczasowo przechowywane w tak zwanym dzienniku danych. Do momentu automatycznego usunięcia zapisywane są m.in. następujące dane:

 • adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego,
 • data i godzina dostępu odwiedzającego,
 • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny oraz
 • przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, jak i nazwa dostawcy usług dostępu, z którego korzysta odwiedzający.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności strony internetowej.

3.2 Formularz kontaktowy

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w celu skontaktowania się z nami, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe (m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe). Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu przetworzenia złożonego przez Państwo zapytania.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do komunikowania się z Państwem i stanowi uzasadniony interes przedsiębiorstwa.

3.3 Konfigurator produktów

Na naszej stronie można znaleźć również konfigurator produktów. Pozwala on na skonfigurowanie naszych produktów i wysłanie bezpośredniego zapytania. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną przekazane profesjonalnemu sprzedawcy C + P w celu przetworzenia zapytania, aby skontaktować się i udzielić odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania jest wdrożenie działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4 Przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym

W przypadku przekazania danych w ramach procesu rekrutacyjnego (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dokumenty aplikacyjne) dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Celem jest wybór kandydatów na dane stanowisko. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów przetwarzania.

Podstawą prawną jest wdrożenie działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i § 26 BDSG.

3.5 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usług analizy statystyk serwisów internetowych Google Analytics. Dostawca usług to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z plików cookies. Dane pobrane w plikach cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej z reguły przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Aktywowaliśmy na niniejszej stronie internetowej funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Google skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Google korzysta z tych informacji na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google.

W każdej chwili można wyłączyć zapisywanie plików cookies przy użyciu odpowiednich ustawień w przeglądarce. Informujemy jednak, że w przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie w pełni z funkcji naszej strony internetowej jest ograniczone. Można również uniemożliwić Google gromadzenie danych pobranych przez pliki cookies i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w ramach Google Analytics można znaleźć w poniższej polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Korzystamy z Google Analytics na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes administratora strony dotyczy analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej promowania.

3.6 Funkcje YouTube

Administrator korzysta na niniejszej stronie internetowej z komponentów (filmów) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta jest wykorzystywana wraz z udostępnioną przez YouTube opcją „rozszerzonego trybu ochrony danych”.

W przypadku otwarcia strony internetowej, na której znajduje się film, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube, a treść jest wyświetlana na stronie internetowej poprzez powiadomienia przeglądarki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” przesyłane są na serwer YouTube wyłącznie dane dotyczące stron internetowych, które Państwo odwiedzili podczas oglądania filmu. Jeżeli są Państwo zalogowani do konta YouTube, informacje te zostaną przypisane do Państwa konta. Jeżeli nie chcą Państwo zapisywać tych danych, należy wylogować się z konta YouTube przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube udostępnia Google pod poniższym adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Korzystamy z komponentów YouTube na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes administratora strony dotyczy skutecznego informowania użytkowników, komunikacji z użytkownikami oraz prezentacji profilu firmy w Internecie.

3.7 LinkedIn Insight Tag

Na tej stronie internetowej stosowane jest narzędzie konwersji „LinkedIn Insight Tag” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia). Umożliwia ono ukierunkowaną reklamę poza tą stroną internetową, bez identyfikowania użytkownika jako osoby korzystającej ze strony internetowej. Służy to do analizy i optymalizacji naszej oferty online, w szczególności retargetingu, czyli ponownego wyświetlania reklam na innych stronach internetowych oraz przypisania do grup docelowych.

W związku z tą usługą przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników:

a) Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby wykorzystywać LinkedIn Insight Tag w celu wyświetlania reklam.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu stosowania narzędzia LinkedIn Insight Tag służącego do wyświetlania reklam następuje na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika według art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie. 

c) Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych użytkowników

Udostępniamy dane osobowe użytkowników serwisowi LinkedIn.

d) Okres przechowywania danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne w celu stosowania LinkedIn Insight Tag do wyświetlania reklam.

e) Państwa trzecie biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników

Serwis LinkedIn przetwarza dane osobowe użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie zapewniają dostatecznego poziomu ochrony danych. Każde przekazanie danych osobowych odbywa się jednak na podstawie warunków określonych w art. 44–50 RODO oraz innych postanowień RODO, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony dla osób fizycznych.

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych w LinkedIn podano pod adresem

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.

 f) Obowiązek udostępnienia danych osobowych użytkowników

Użytkownik nie jest zobowiązany do udostępniania danych osobowych. Opisana powyżej funkcja śledzenia przez LinkedIn Insight Tag jest możliwa jedynie wówczas, gdy użytkownik ją aktywował.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych podczas korzystania z LinkedIn podano w polityce prywatności dostępnej pod adresem

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.8 Pinterest Web Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z programu analizy internetowej Pinterest Web Analytics. Dostawcą tej usługi jest amerykańskie przedsiębiorstwo Pinterest Inc. Ma ono także siedzibę w Irlandii pod adresem Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Po otwarciu przez użytkownika strony internetowej zawierającej taką wtyczkę jego przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje dane logów do serwera Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Dane logów mogą zawierać adres IP użytkownika, adresy odwiedzanych stron internetowych, które także zawierają funkcje Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zapytania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Pinterest Web Analytics następuje na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie. 

Po unieważnieniu Tarczy prywatności UE-USA przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych następuje w najlepszym razie w oparciu o wydane przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne i inne gwarancje. Dlatego jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, czyli w szczególności w Stanach Zjednoczonych) lub przekazywania danych do tych państw Pinterest stosuje standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (Standard Contractual Clauses – SCC) to udostępnione przez Komisję Europejską wzory formularzy, które mają zapewnić przetwarzanie danych użytkowników zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych, gdy są one przekazywane do państw trzecich (przykładowo do Stanów Zjednoczonych) i tam zapisywane. 

Na podstawie tych klauzul Pinterest zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania istotnych danych użytkowników, nawet jeżeli dane są przechowywane, przetwarzane i administrowane w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych w Pinterest podano pod adresem https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy#section-residents-of-the-eea.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych podczas stosowania Pinterest Web Analytics podano w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

3.9 Piksel Facebooka

Na naszej stronie internetowej stosujemy piksel Facebooka firmy Facebook (Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone, z oddziałem: Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia). W tym celu umieściliśmy na naszej stronie internetowej odpowiedni kod. Jest to kod JavaScript (piksel), który umożliwia określone funkcje na stronie. Jeżeli użytkownik trafi na naszą stronę internetową poprzez reklamę na Facebooku, Facebook może za pomocą piksela Facebooka śledzić zachowanie użytkownika na stronie. Jeżeli przykładowo użytkownik kupi na stronie produkt, wówczas piksel Facebooka zostaje aktywowany i zapisuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej w pliku lub plikach cookie. Gromadzone są następujące dane:

 • Obejrzane reklamy
 • Obejrzana treść
 • Informacje o urządzeniu
 • Lokalizacja geograficzna
 • Nagłówek HTTP
 • Interakcje z reklamą, usługami i produktami
 • Adres IP
 • Kliknięcia na elementy na stronie
 • Informacje marketingowe
 • Niepoufne dane definiowane przez użytkownika
 • Odwiedzone strony internetowe
 • ID piksela
 • Adres URL odsyłający
 • Sukces kampanii marketingowych
 • Dane dotyczące korzystania
 • Zachowanie użytkownika
 • Informacje o plikach cookie Facebooka
 • ID użytkownika Facebooka
 • Zachowanie podczas korzystania/klikania
 • Informacje o przeglądarce

Jeżeli użytkownik posiada konto na Facebooku, serwis Facebook może porównywać te dane z danymi jego konta na Facebooku. Dane zgromadzone za pomocą piksela Facebooka są dla nas anonimowe i możemy je wykorzystać jedynie wówczas, gdy chcemy wyświetlać reklamy. Jeżeli otwierając naszą stronę internetową użytkownik jest zalogowany na Facebooku, jego wizyta na naszej stronie jest przypisywana do jego konta na Facebooku.

Celem stosowania piksela Facebooka jest lepsze dopasowanie naszych działań reklamowych do życzeń i zainteresowań użytkownika. Umożliwia nam to wyświetlanie użytkownikowi spersonalizowanej reklamy. Facebook gromadzi dane użytkowników w celu analizy danych i śledzenia oraz realizacji własnych działań reklamowych. 

Podstawę prawną stanowi zgoda użytkownika według art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą użytkownik może w każdej chwili odwołać w ustawieniach naszych plików cookie.

Dane przetwarzane za pomocą piksela Facebooka są częściowo zapisywane na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dane trafiają jednak także do serwerów w Stanach Zjednoczonych, administrowanych przez Meta Platforms. Po unieważnieniu Tarczy prywatności UE-USA przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych następuje w najlepszym razie w oparciu o wydane przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne i inne gwarancje. Wprawdzie przekazywanie danych osobowych użytkowników następuje na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z którymi firma Meta Platforms zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych. Nie wyklucza to jednak możliwości dostępu amerykańskich organów bezpieczeństwa, które posiadają szerokie uprawnienia, w dowolnym momencie i bez uzasadnienia do danych osobowych użytkowników. Dotyczy to także sytuacji, gdy serwery znajdują się w Europie. Jako przedsiębiorstwo amerykańskie firma Meta Platforms jest między innymi zobowiązana do przekazywania organom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych także danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, które znajdują się na serwerach w EOG. Użytkownik nie posiada żadnych skutecznych narzędzi prawnych przeciwko tym działaniom.

Meta Platforms usuwa dane osobowe użytkowników najpóźniej po 720 dniach.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych podano pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Informacje ogólne na temat ochrony danych w serwisie Facebook podano na stronie: https://www.facebook.com/policy.php

3.10 Taboola

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Taboola, platformy content discovery. Dostawcą tej usługi jest amerykańskie przedsiębiorstwo Taboola, Inc., 16 Madison Square West, 7th fl., New York, NY, Stany Zjednoczone.

Taboola przetwarza dane użytkowników m. in. także w Stanach Zjednoczonych. Informujemy, iż według opinii Europejskiego Trybunału sprawiedliwości aktualnie nie istnieje odpowiedni poziom ochrony w przypadku transferu danych do Stanów Zjednoczonych. Może się to wiązać z różnego rodzaju ryzykiem w zakresie legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych w przypadku odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, czyli w szczególności w Stanach Zjednoczonych) lub przekazywania danych do tych państw Taboola stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (Standard Contractual Clauses – SCC) to udostępnione przez Komisję Europejską wzory formularzy, które mają zapewnić przetwarzanie danych użytkowników zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych, gdy są one przekazywane do państw trzecich (przykładowo do Stanów Zjednoczonych) i tam zapisywane. Na podstawie tych klauzul Taboola zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania istotnych danych użytkowników, nawet jeżeli dane są przechowywane, przetwarzane i administrowane w Stanach Zjednoczonych. Klauzule opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzja i odpowiednie standardowe klauzule umowne są dostępne m.in. na stronie: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych oraz danych, które są przetwarzane w wyniku stosowania Taboola, podano w polityce prywatności na stronie https://www.taboola.com/policies/privacy-policy lub https://www.taboola.com/policies/media-privacy-addendum.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH I KATEGORII ODBIORCÓW

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim, jeżeli

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane przekazywane są w celu dochodzenia, korzystania z lub obrony roszczeń prawnych i nie ma przesłanek do tego, że zachodzi nadrzędny interes wymagający ochrony, uzasadniający zaniechanie przekazania danych,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek prawny w zakresie przekazania danych i/lub
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest to konieczne w celu wykonania stosunku umownego.

Zgodnie z powyższymi warunkami odbiorcy danych osobowych mogą być podzieleni na następujące kategorie:

 • urzędy i inne organy publiczne w ramach pełnienia swoich obowiązków, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazania danych,
 • podmioty przetwarzające świadczące usługi, jak np. konserwacja i obsługa systemów IT,
 • inne przedsiębiorstwa w ramach realizacji umowy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Stosujemy się do zasad unikania przesyłu danych i ich ograniczenia. Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane wyłącznie przez taki czas, który jest konieczny do realizacji celów określonych dla danego przetwarzania danych lub jest ustawowo wymagany. Po wygaśnięciu danego celu lub po upływie terminów określonych prawne odpowiednie dane będą rutynowo usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwo trzecie”), gdzie mogą być przetwarzane i przechowywane. Dane przekazywane są do państwa trzeciego w szczególności wtedy, gdy jest to konieczne do nawiązania stosunku handlowego lub dochodzenia, korzystania z lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych. Dane przekazujemy wyłącznie odbiorcom, którzy zapewniają ochronę Państwa danych zgodnie z art. 44 do 49 RODO. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 46 ust. 2 RODO i zawarte zostały odpowiednie gwarancje, mogą Państwo otrzymać kopię odpowiedniej umowy na żądanie w formie pisemnej.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO.
 • Prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO.
 • Prawo do natychmiastowego usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie interesu publicznego lub zadania wykonywanego przez władzę publiczną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe podano w punkcie 1.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, właściwego dla miejsca pobytu lub miejsca pracy lub miejsca naruszenia praw.

9. PLIKI COOKIES