Skip to main content

Zapewnienie jakości we wszystkich obszarach i procesach

Jakość na najwyższym poziomie - od produktów po procesy. C + P zostało poddane procedurze certyfikacji w następujących obszarach

  • Zarządzanie jakością (ISO 9001)
  • zarządzanie środowiskowe (ISO 14001) oraz
  • zarządzanie energią (ISO 50001) oraz

przez Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH. Dzięki temu zapewniona została niezmiennie wysoka jakość we wszystkich obszarach i procesach.