Skip to main content

Szafy na środki ochrony roślin

Bezpieczne przechowywanie substancji i małych pojemników zagrażających wodzie

Szafy na środki ochrony roślin firmy C + P, znane również jako szafki chemiczne lub szafki na substancje niebezpieczne, są wykorzystywane tam, gdzie wymagane jest bezpieczne i zgodne z przepisami przechowywanie substancji zagrażających środowisku. Substancje i chemikalia (patrz § 62 Ustawy o gospodarce wodnej), które mogą zanieczyścić wodę można bezpiecznie przechowywać w szafkach na środki ochrony roślin. Szafki chemiczne  są wykorzystywane przede wszystkim w zakładach przemysłowych i rolnych, warsztatach i zakładach rzemieślniczych.

Bezpieczne przechowywanie środków ochrony roślin i podobnych środków w specjalnej stalowej szafie

W sektorze rolnym w szafkach na środki ochrony roślin przechowywane są przede wszystkim nawozy. Profesjonalne przechowywanie smarów, olejów, nawozów i rozcieńczalników w szafkach na środki ochrony roślin zapobiega dużym kosztom następczym. Dlatego lepiej raz zainwestować w solidną, zgodną z normami szafkę chemiczną do prawidłowego przechowywania substancji zagrażających środowisku.

Zalety: 

  • Bezpieczne i zgodne z przepisami przechowywanie substancji zagrażających środowisku
  • Ochrona przed wysokimi kosztami następczymi dzięki prawidłowemu przechowywaniu
  • Wanienki szafy zgodne z ustawą o gospodarce wodnej
  • Różne wersje i warianty wymiarowe

Kolory jako cecha rozpoznawcza szafek C + P na środki ochrony roślin

Wykonane z solidnej blachy stalowej szafy na środki ochrony roślin C + P są dostępne w różnych wariantach, kolorach i z wyposażeniem do wyboru, w zależności od wymagań użytkownika. Aby od razu można było rozpoznać, że są to szafy na środki ochrony roślin, zalecamy kombinację koloru żółtego z zielonym na korpus i drzwi.

Wanienki szafy sprawdzone zgodnie z ustawą o gospodarce wodnej są dostępne w różnych wersjach i mogą być elastycznie przestawiane w rastrze 15 cm. Pojemność wanien ochronnych wynosi 10 lub 20 litrów, w zależności od szerokości szafki. 

  • Wanny ochronne ze stali ocynkowanej można obciążać maksymalnie do 80 kg.
  • Wanny ochronne z polietylenu leżące w szafce na ocynkowanym wkładanym dnie można obciążać maksymalnie do 70 kg.