© Elnur / Fotolia

© Elnur / Fotolia

Przyszłość pracy – sztywny schemat pracy to przeszłość

Czynniki wpływające na rozwój przyszłego rynku pracy

To prawda, że nie da się w szczegółach przewidzieć przyszłości pracy, ale przynajmniej można określić prawdopodobny kierunek rozwoju. Już dzisiaj naszą pracę kształtują wysokiej klasy technologie, cloud computing i inteligentne meble. Mamy zatem do czynienia ze zmianami, których nie sposób zatrzymać. Wręcz przeciwnie, w wyniku przeobrażeń technologicznych coraz szybciej następuje uelastycznienie pracy. Globalizacja pozwala na coraz mocniejsze łączenie się poszczególnych krajów w sieci, a przedsiębiorstwa chcące utrzymać konkurencyjność muszą szybko reagować i wyciągać korzyści z innowacji.

Zjawiska demograficzne prowadzą do zmian w myśleniu

Zmiany demograficzne w bardzo dużym stopniu wpływają na rynek pracy. Osoby zatrudnione stają się coraz starsze, niski współczynnik urodzeń nie zapewnia wystarczającej zastępowalności na rynku. Zmienione oczekiwania nowego pokolenia w stosunku do warunków pracy oraz brak fachowców sprawia, że także przedsiębiorstwa muszą zmieniać styl myślenia. Dla pokolenia X i Z ważne jest nie tylko wynagrodzenie i szanse zrobienia kariery, priorytetem bowiem stała się elastyczność działania. Samodzielność, niezależność od miejsca praca, możliwość połączenia pracy z życiem rodzinnym, równowaga pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi to obecnie ważne czynniki decydujące o wyborze pracodawcy.

Praca niezależna od miejsca dzięki cyfryzacji

Dzięki przeobrażeniom technologicznym swoboda doboru miejsca i czasu pracy nigdy nie była taka wielka jak dzisiaj. Przyszłość pracy wyznacza nieprzerwany postęp technologiczny. Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z koniecznością dopasowania się do nowych zjawisk wynikających z transformacji cyfrowej. Digitalizacja oznacza możliwości utrzymywania stałych kontaktów z kolegami, partnerami biznesowymi i przełożonymi także poza klasycznym biurem. Technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniają świat pracy - sprawny Internet, mobilne urządzenia końcowe i sprzęt typu smart pozwalają na pracę w ruchomym czasie niezależnie od miejsca. Można założyć, że w przyszłości nastąpią jeszcze głębsze zmiany w naszym życiu i pracy.

© kantver / Fotolia

Czy w przyszłości będzie możliwa wyłącznie praca w systemie mobilnym?

To prawda, że świat pracy zmienia się w szalonym tempie głównie z powodu zmian technologicznych, jednakże pracownicy cenią sobie możliwość „rzeczywistego“ kontaktu. Szczególnie w kontekście powszechnej obecności wirtualnego świata ludzie potrzebują społecznych interakcji. Miejsce pracy w biurze nie „umrze” więc, a jedynie się zmieni. Powstają nowe modele miejsc pracy, do których potrzebne są funkcjonalne i elastyczne aranżacje wnętrz powiązane z inteligentną integracją techniki.

Smart working – Dzień dobry nowy świecie inteligentnej pracy!

Smart working to hasło pojawiające się zawsze, gdy mowa jest o elastycznych, mobilnych, swobodnych i niezależnych modelach pracy umysłowej. Co z niego wynika? Zgodnie z obecnymi prognozami na rynku pracy przyszłości będzie coraz mniej stanowisk opartych na stałym zatrudnieniu. W ich miejsce pojawiać się będzie coraz więcej miejsc pracy w projektach oraz stanowisk opartych na samozatrudnieniu. Przyszłość pracy obejmuje koncepcje tzw. energicznych zgrupowań ludzkich („work swarms“) czyli heterogennych grup kooperujących z osobami z zewnątrz, np. samozatrudnionymi. Takie formy zastępują coraz bardziej tradycyjne zespoły funkcjonujące zwyczajowo przez dłuższy czas w jednym miejscu. Cechą charakterystyczną work swarms jest szybka i ukierunkowana na konkretne działania organizacja grupy, autonomiczna realizacja zadań i na końcu rozwiązanie zespołu. Z tego wynikają strukturalne przeobrażenia organizacji pracy, czyli stopniowe coraz skuteczniejsze zacieranie się granic przedsiębiorstw.

Optymalne warunki dla nowej pracy (new work)

Przedsiębiorstwa, architekci i projektanci już dzisiaj muszą zmagać się z prognozowanymi zmianami nowoczesnego, zależnego od technologii świata pracy i odpowiednio na nie reagować. Elastyczne koncepcje przestrzenne spełniające różnorodne oczekiwania kształtują biuro przyszłości. Element tego toku myślenia są wielofunkcyjne miejsca pracy z technicznym wyposażeniem, które stwarzają możliwość powiązania pracowników w wielozadaniowe sieci. Należą do nich także wyspy pracy, które można łatwo i szybko dzielić, i które dostosowują się do indywidualnych wymogów interdyscyplinarnych zespołów. Dzięki inteligentnym mobilnym systemom ścian i mebli można dowolnie kreować przestrzeń pracy w zależności od potrzeb danej grupy użytkowników.

Quellen:

Vgl.:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Arbeitsmarktprognose 2030
FACTS 10/2016 – Was die Zukunft bringt
Klaffke M. (2016), Arbeitsplatz der Zukunft, Gestaltungsansätze und Good-Practice-Beispiele
www.cole.de/fragen-zur-digitalen-transformation-in-deutschland/
officeabc.de/wp-content/2016/10/MO_2_2016_Web.pdf