Badanie i projektowanie sprzyjających zdrowiu pomieszczeń biurowych

Projekt badawczy Instytutu Fraunhofera IBP – Ludzie w pomieszczeniach

Instytut Fizyki Budowlanej działający w ramach Instytutu Fraunhofera w ramach aktualnie prowadzonego projektu zajmuje się „Projektowaniem biura zapewniającego zdrowie, dobre samopoczucie i wyższą wydajność“. We współpracy z przedsiębiorstwami, naukowcami, projektantami oraz użytkownikami biur, instytucjami i urzędami instytut opracowuje kompleksowe rozwiązania stanowiące harmonijne połączenie ekonomicznych powierzchni biurowych i zdrowego, zwiększającego wydajność pracowników środowiska pracy.

C+P jest jednym z partnerów Instytutu Fraunhofera. We współpracy z nim opracowaliśmy innowacyjną, opatentowaną ścianę klimatyczną stanowiącą efektywną koncepcję energetyczną wnoszącą zdrową atmosferę do wnętrza. 

Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń w ramach inicjatywy biurowej umożliwia przyjrzenie się najważniejszym kwestiom takim jak powietrze, klimat, akustyka i powietrze w praktyce, w celu znalezienia rozwiązania pozwalającego uniknąć straty wydajności i motywacji pracowników w wyniku hałasu i stresu, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu powierzchni. Chcemy stworzyć miejsca pracy oferujące optymalne warunki wymiany wiedzy, kreatywności, komunikacji, współpracy oraz wykorzystania technologii. 

Przebieg badania Instytutu Frauenhofera w ramach projektu

W pierwszym etapie chodziło o znalezienie powiązanych ze sobą wymagań względem stanowisk pracy biurowej, mających wpływ na użytkownika. Należy do nich np. klimat we wnętrzu, akustyka, jakość powietrza, kolory oraz oświetlenie. Listę wymogów stworzono w wyniku przeprowadzonych ankiet i pomiarów w pomieszczeniach. Poza tym zbierano je przy użyciu metod z pogranicza psychologii i fizyki budowlanej w stworzonym specjalnie dla tego celu laboratorium „High Performance Indoor Environment“ należącym do Instytutu Fraunhofera IBP. Etapowi temu towarzyszyły prace naukowe z zakresu metodyki psychologicznej pomiarów.

Poza tym sporządzono i skonstruowano koncepcje dla różnych rodzajów pomieszczeń i typów budynków łączące prozdrowotność, wspieranie wydajności oraz dobrego samopoczucia pracowników z efektywnością energetyczną, ochroną zasobów i maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni w budynku. Celem działań było znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • W jakim stopniu poszczególne czynniki, tj. spektrum światła, zrozumiałość mowy oraz wilgotność względna powietrza mają obiektywny wpływ na wydajność, zdrowie oraz dobre samopoczucie pracujących w pomieszczeniu osób?
  • Jakie powiązania wpływów są kluczowe? 

We współpracy ze partnerami inicjatywy biurowej Instytut Frauenhofera IBP rozwija odpowiednie narzędzia projektowe i rozwiązania spełniające wymagania dynamicznie zmieniającego się współczesnego świata pracy.