Skip to main content

Chociaż nie da się przewidzieć przyszłości pracy w najdrobniejszych szczegółach, można mieć przybliżone wyobrażenie o tym, dokąd zmierzamy. Już teraz naszą codzienną pracę kształtują wysokiej jakości technologie, obliczenia w chmurze i inteligentne meble, czyli zmiany, których nie da się zatrzymać. Wręcz przeciwnie, napędzana zmianami technologicznymi elastyczność pracy postępuje w coraz szybszym tempie. W wyniku globalizacji poszczególne kraje stają się coraz bardziej powiązane. Przedsiębiorstwa chcące w przyszłości zachować konkurencyjność muszą szybko reagować i innowacjami zdobywać punkty.

Rozwój demograficzny prowadzi do ponownego przemyślenia

Zmiany demograficzne są szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku pracy. Ludność pracująca jest coraz starsza, a ze względu na niski wskaźnik urodzeń jest niewielu młodych pracowników. Zmieniające się wymagania młodego pokolenia wobec środowiska pracy oraz brak wykwalifikowanych pracowników powodują, że firmy muszą na nowo przemyśleć wiele spraw. Dla pokoleń Y i Z ważne jest nie tylko wynagrodzenie czy możliwość awansu. Dla nich raczej słowem kluczowym jest elastyczność. Niezależna i samodzielna praca, pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz dobra równowaga między pracą a życiem prywatnym są ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór pracodawcy.

Praca niezależna od lokalizacji dzięki cyfryzacji

Ze względu na zmiany technologiczne warunki do elastycznej pracy w przestrzeni i czasie są dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przyszłość pracy kształtuje niepowstrzymany rozwój techniczny. Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych warunków wynikających z transformacji cyfrowej. Digitalizacja stwarza możliwości stałego kontaktu z kolegami z pracy, partnerami biznesowymi lub przełożonymi, nawet poza tradycyjnym biurem. Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają świat pracy. Potężny Internet, mobilne terminale i inteligentne urządzenia pozwalają na wykonywanie pracy w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Można założyć, że w przyszłości w naszym środowisku pracy i życia nastąpią jeszcze głębsze zmiany.

Czy w przyszłości praca będzie tylko mobilna?

Choć świat pracy zmienia się w szybkim tempie głównie w wyniku rozwoju technicznego, pracownicy doceniają możliwość "prawdziwej" wymiany. Zwłaszcza w świecie wirtualnym, ludzie chcą interakcji społecznych. Z tego powodu miejsce pracy w biurze nie zniknie, ale raczej zmieni się. Pojawiają się nowe modele stanowisk pracy, które wymagają funkcjonalnych i elastycznych rozwiązań wyposażenia z inteligentną integracją technologii.

Smart Working - Witamy w nowym świecie pracy!

Smart Working jest słowem kluczowym, gdy mówimy o elastycznej, mobilnej, swobodnej i niezależnej pracy wymagającej wiedzy. Jaki jest wynik? Zgodnie z obecnymi prognozami rynku pracy w przyszłości będzie mniej stałych miejsc pracy, ale będzie więcej pracy nad projektami i freelancingu. Przyszłość pracy obejmuje tzw. zwinne "roje pracy" czyli heterogeniczne grupy robocze z uczestnikami zewnętrznymi, takimi jak freelancerzy. Obecnie zastępują one coraz więcej tradycyjnych zespołów, które zazwyczaj pracują razem w jednym miejscu przez dłuższy czas. Cechą charakterystyczną "rojów pracy" jest szybkie i aktywne tworzenie grup roboczych, autonomiczne zarządzanie zadaniami, a następnie ich rozwiązywanie. Powoduje to wstrząsy strukturalne w organizacji pracy - granice firm coraz bardziej się zacierają.

Tworzenie optymalnych warunków nowej pracy

Firmy, architekci i planiści już dziś muszą radzić sobie ze zmianami, które zgodnie z prognozami zajdą w nowoczesnym i opartym na technologii świecie pracy i muszą działać zgodnie z nimi. Elastyczne koncepcje pomieszczeń, które spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania są częścią zrównoważonego biurowego świata. Należy stworzyć wielofunkcyjne miejsca pracy z technicznymi możliwościami wielokrotnego łączenia pracowników w sieć. Na tę koncepcję składają się wyspy pracy, które można szybko i łatwo podzielić i dostosować do indywidualnych wymagań interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Dzięki inteligentnym systemom ścianek działowych i ruchomym meblom można zestawiać elastyczne powierzchnie robocze dostosowane do potrzeb poszczególnych grup użytkowników.

Źródła:

Por.:
Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Prognoza rynku pracy 2030FACTS
 10/2016 - Co przyniesie przyszłość?
Klaffke M. (2016), miejsca pracy przyszłości, podejścia projektowe i przykłady dobrych praktyk
www.cole.de/fragen-zur-digitalen-transformation-in-deutschland/
officeabc.de/wp-content/2016/10/MO_2_2016_Web.pdf