Skip to main content

Integracja roślin zielonych ze środowiskiem pracy to nie tylko trend. Badania nad zielenią wewnątrz pomieszczeń potwierdzają pozytywny wpływ elementów naturalnych na zdrowie, samopoczucie i uczucie komfortu u ludzi.

Edward O. Wilson ukuł termin biofilia już w 1984 roku stawiając hipotezę, że my ludzie nosimy w sobie genetyczną potrzebę życia w harmonii z naturą. Kellert i jego współpracownicy stworzyli później połączenie filozofii bilofilicznej z projektowaniem biofilicznym, którego celem było włączenie do projektu budynków naturalnych elementów, takich jak woda, rośliny czy dźwięki. Celem tych działań jest stworzenie środowiska naturalnego w pomieszczeniach.1

Projektowanie biofiliczne nadaje wnętrzom bardziej naturalny charakter

Wiele badań potwierdza, że ludzie najbardziej komfortowo czują się w środowisku mającym związek z naturą. W przeszłości wiele prac wykonywano na świeżym powietrzu, ale w związku ze zmianą w świecie pracy, codzienna praca odbywa się teraz przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych. Z tego powodu biofizyczne zasady projektowania są coraz częściej stosowane również w środowisku biurowym. Integracja obiektów naturalnych ma pozytywny wpływ na psychikę i zdrowie pracowników biurowych. 2 3

Poprawa jakości powietrza dzięki roślinom

Rośliny są istotami żywymi i tworzą w biurze żywą atmosferę pracy, którą pracownicy odbierają bardzo pozytywnie. Niektóre gatunki roślin potrafią odfiltrowywać zanieczyszczenia z powietrza i przyczyniają się do zwiększenia wilgotności w pomieszczeniu. Jednak do odpowiedniego zwiększenia wilgotności powietrza w pomieszczeniu potrzeba wielu roślin. Z tego powodu szczególnie przydatne jest intensywne zazielenianie ścian wewnętrznych, np. poprzez zastosowanie  ścianek roślinnych. Dodanie ścianek wodnych tworzy optymalną interakcję i powoduje, że w pomieszczeniu tworzy się komfortowy klimat mający pozytywny wpływ na koncentrację i wydajność pracowników. 4

Zrównoważone budownictwo i zwiększony komfort

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Green Office Study 2014 przez Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO pokazują również, że w Niemczech coraz ważniejsza staje się efektywna ekonomicznie i zrównoważona budowa i eksploatacja budynków biurowych. Zielone właściwości zwiększają poczucie komfortu użytkowników i mają efekt prozdrowotny. Ponadto przy projektowaniu zrównoważonych krajobrazów biurowych szczególną uwagę zwraca się również na ekologiczny wystrój wnętrz. Koncepcja "Zielonego Budynku" już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, a w przyszłości jeszcze zyska na znaczeniu. 5

Biuro zakładów BMW -
poprawa klimatu za pomocą zieleni

Chociaż 43% wszystkich pracowników biurowych nadal nie ma w swoim miejscu pracy roślin zielonych, istnieją jednak również pozytywne przykłady firm, które inspirują swoich pracowników "zielonym biurem".

Badania przeprowadzone przez BMW AG dowodzą, że zielone biuro promuje zdrowie pracowników i zwiększa ich dobre samopoczucie. Powodem przeprowadzenia badań własnych było przede wszystkim uskarżanie się pracowników zakładów VDU na problemy zdrowotne takie jak choroby układu oddechowego, napięcie lub przesuszenia. Głównym punktem krytyki, który wyłonił się z ankiety pracowniczej był klimat typowego biura open-plan. W szczególności irytujące  okazały się negatywne cechy klimatyzacji, takie jak przeciągi, słaba jakość powietrza, niska wilgotność, ładunek elektrostatyczny i sezonowe wahania temperatury. Ukierunkowana ekologizacja biur powinna aktywnie niwelować te skargi.

Lepsza akustyka i przyjemna jakość powietrza dzięki roślinom

Wynik mówi sam za siebie: samopoczucie pracowników znacznie wzrosło, a zielone biuro zostało dobrze przyjęte przez pracowników.

  • Ponad 93% ankietowanych stwierdziło, że czuje się bardziej komfortowo gdy wokół  znajdują się rośliny. Ponadto, poziom hałasu został znacznie obniżony
  • Stopień odprężenia wzrósł dzięki zielonym roślinom u 47% pracowników, a motywacja u 29%.

Pracownicy zauważyli znaczącą poprawę jakości powietrza w biurze. Badania naukowe dotyczące parametrów zanieczyszczeń CO2 i zarazków, akustyki, temperatury, wilgotności i stężenia substancji niebezpiecznych potwierdziły osobiste odczucia. Oprócz pozytywnego wpływu roślin na temperaturę w pomieszczeniach, przyczyniają się one również do optymalizacji wilgotności powietrza w całym budynku.

W porównaniu z biurami referencyjnymi bez roślin, w zielonym biurze stwierdzono o 70% mniejsze obciążenie zarazkami. Rośliny potrafią rozkładać substancje niebezpieczne, takie jak aceton, benzen, nikotyna lub formaldehyd. Pomiar akustyczny w biurze również dał bardzo pozytywne wyniki. Obszar absorpcji dźwięku w zielonym biurze był prawie 50% wyższy od minimum komfortu akustycznego wynikającego z wymogów ustawowych. 6

Cf.:
1 Health Promotion Switzerland (2014), Health-promoting Office Space2
 Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), (2010), Well-being in the Office - Occupational Health and Safety of Office Work3
 Grinde, B.; Grindal Patil, G, (2009), International Journal of Environmental Research and Public Health, Biophilia: Does Visual Contant with Nature Impact on Health and Well-Being?
 4 Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft (2007), Gesund und fit im Kleinbetrieb5
 Fraunhofer IAO (2014), Green Office Study 20146
 Deutsche Gesellschaft für Hydrokultur e.V.