Skip to main content

Kiedy masz najlepsze pomysły? Prawdopodobnie w chwilach relaksu. Ale jak je włączyć do codziennej zawodowej rutyny? Jak zaprojektować miejsca pracy promujące kreatywność, w których pracownicy czują się komfortowo? Zabraliśmy kilka możliwych odpowiedzi.

Projektowanie elastycznych miejsc pracy

Ze względu na daleko idące zmiany w świecie pracy coraz więcej firm decyduje się na elastyczne środowisko pracy. Nowoczesne koncepcje biurowe zakładają istnienie otwartych przestrzeni do komunikacji, stref do skoncentrowanej i kreatywnej pracy oraz cichych miejsc do odpoczynku. Poszczególne działy mają więc możliwość elastycznej współpracy. Najważniejszym celem jest zwiększenie kreatywności pracowników.

Samodzielne miejsce pracy promuje kreatywność

Według przedstawicieli firm najlepiej jest wspierać kreatywność dając  pracownikom możliwość decydowania, gdzie będą realizować aktualne zadania. Cyfryzacja i postęp technologiczny umożliwiają również pracę poza tradycyjnym biurem - w domu lub w drodze. Szczególnie Pokolenie Y oczekuje takiej elastyczności w pracy.

Biura - pokoje do życia i pracy

Kreatywne elementy pomieszczeń zapewniają ludziom dobre samopoczucie i mobilizują do zmotywowanej pracy wykonywanej w zdrowy sposób. To wszystko przekłada się na  zwiększenie kreatywności. Środowisko pracy powinno być kreatywną jednostką, możliwą do zrealizowania dzięki skoordynowanemu projektowi kolorystycznemu i materiałowemu. Zatem podczas planowania trzeba brać pod uwagę pomieszczenie jako całość czyli uwzględniać trzeba łącznie elementy takie jak sufit, umeblowanie, ściany, obrazy, podłogi i akcesoria. Tylko w taki sposób można stworzyć harmonijną koncepcję pomieszczenia. 1

Akustyka, klimatyzacja, oświetlenie i okablowanie

Oprócz kreatywnych elementów pomieszczeń ważną rolę w biurze odgrywają również akustyka, klimat, oświetlenie i okablowanie elementów technicznych. W miarę możliwości powinna istnieć możliwość szybkiej i łatwej zmiany pomieszczeń, aby zawsze odpowiadały potrzebom użytkowników. Naturalne elementy w pomieszczeniach takie jak woda czy rośliny, zwiększają komfort i pozytywnie wpływają na samopoczucie. Kontakt z naturą pomaga w utrzymaniu relacji ze światem zewnętrznym - jednocześnie bliskość natury może służyć jako źródło inspiracji dla nowych pomysłów. 2

Rozwiązania techniczne w tle

Wymagania stawiane nowoczesnym miejscom pracy stanowią wyzwanie dla projektantów. Z jednej strony powinny spełniać najwyższe standardy techniczne, a z drugiej niezwykle istotną rolę powinien odgrywać w nich design i dobry smak. Umiejętną realizację techniczną osiąga się za pomocą wysoko stechnicyzowanym meblom biurowym, które dzięki prostej konstrukcji można harmonijnie wkomponować w neutralną koncepcję pomieszczenia. W ten sposób uzyskuje się optymalną harmonię pomiędzy atrakcyjnym wyglądem i integracją najnowocześniejszych technologii.

Coworking Spaces - miejsce spotkań kreatywnych myślicieli

Postęp nie rodzi się w szarym, sztampowym świecie pracy - przyszłość kształtuje się tylko tam, gdzie najbardziej kreatywne umysły czują się jak w domu i są doceniane. Przestrzeń robocza dostosowuje się do pracy - ponieważ sztywne stanowiska pracy pozostawiają niewiele miejsca na nowe pomysły i podejścia. Wymiana poglądów z innymi twórczymi myślicielami również promuje kreatywność. Pomieszczenia promujące produktywność można bez trudu wynająć. Na przykład  firma "Design Offices" dzięki koncepcji coworkingu zyskała uznanie jako kreator nowoczesnego świata pracy. Elastyczne pomieszczenia dostosowane do różnych wyzwań oferują freelancerom i projektantom szczególnie inspirującą atmosferę pracy. 3

Zróżnicowana konstrukcja miejsca pracy

Projektowanie miejsc pracy w celu promowania zdrowia i kreatywności w firmie jest bardzo złożonym przedsięwzięciem, ponieważ każdego pracownika trzeba traktować jako jednostkę. Stanowisk pracy nie powinno się ustawiać w jednakowy sposób. Należy raczej, oprócz odpowiednich zadań pracowników, wziąć pod uwagę indywidualne warunki ramowe. Projektowanie zrównoważonego miejsca pracy, które promuje zdrowie i kreatywność, jest zatem ważną inwestycją w przyszłość. 4

Wskazówki dotyczące projektowania miejsc pracy

Rozwiązanie wszystkim po równo nie ma tu zastosowania:

Oprócz odpowiednich zadań należy również uwzględnić indywidualne warunki i potrzeby.

Unikanie monotonii:

Dobre pomysły pojawiają się zazwyczaj dość niespodziewanie i po zmianie lokalizacji. Dlatego sensowne jest projektowanie różnych stref z różnymi funkcjami.

Gwarancja prywatności:

Pracownicy powinni mieć możliwość swobodnego kształtowania swojego miejsca pracy, jeśli to możliwe. Ściany działowe lub przegrody stanowisk pracy oferują możliwość odosobnienia w otwartych biurach lub na planie otwartym.

Zwracanie uwagi na dobre samopoczucie:

Trzeba tworzyć komfortową atmosferę pracy, w której pracownicy dobrze się czują się.

Promowanie zdrowia:

Miejsca pracy trzeba projektować i ustawiać zgodnie z ergonomicznymi wytycznymi jakości. 5

Wyposażenie techniczne:

Meble biurowe ze zintegrowaną technologią.

Źródła:

Por:

1 Człowiek i biuro, czerwiec 2016, nr 3

2 www.business-wissen.de/artikel/kreativitaet-der-mitarbeiter-am-arbeitsplatz-buero/

3 www.designoffices.de/new-work/design-offices-methode/

4 www.buero-forum.de/uploads/media/10_Kreativ_Gesundh_08.pdf

5 www.hcc-magazin.com/arbeitsplatzgestaltung-kreativitaet-und-produktivitaet-steigern/9989/2