Akustisch wirksame C+P SonicWall-Trennelemente

Akustyka w pomieszczeniach biurowych i roboczych

Polepszenie akustyki w pomieszczeniu dzięki systemom dźwiękochłonnym

Akustyka w pomieszczeniach biurowych i roboczych ma niebagatelny wpływ na samopoczucie i produktywność przebywających w nich pracowników. Z tego właśnie powodu podczas projektowania i aranżacji pomieszczeń biurowych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
Na akustykę pomieszczenia, a więc słyszalność wewnątrz pomieszczenia, zasadniczy wpływ mają zastosowane w nim powierzchnie. W celu stworzenia w pomieszczeniu przyjaznej akustyki zastosowane materiały muszą mieć izolację akustyczną. Mianem izolacyjności akustycznej określa się właściwość materiału polegającą na pochłanianiu dźwięku lub przekształcaniu energii dźwięku w inne formy energii. Izolację akustyczną można uzyskać na przykład przez zastosowanie płyt rezonansowych, płyt perforowanych z włóknem, materiałów piankowych lub tynków akustycznych. 

Materiałów dźwiękochłonnych dla optymalny czas pogłosu

Wielkością akustyczną, którą należy zawsze brać pod uwagę przy projektowaniu pomieszczenia jest czas pogłosu, czyli czas potrzebny na spadek ciśnienia akustycznego do granicy słyszalności. Za podstawę określającą optymalny czas pogłosu przyjmuje się zasady zawarte w normie DIN 18041 (https://www.beuth.de/de/norm/din-18041/245356770 ). W celu uzyskania optymalnych czasów pogłosu w pomieszczeniach biurowych konieczne jest stosowanie materiałów pochłaniających dźwięki. Opisową właściwością materiału jest w takim przypadku współczynnik pochłaniania dźwięku ɑ, czyli zdolność do przekształcania dźwięku w inne formy energii, np. ruch czy ciepło, a tym samym zdolność jego pochłaniania. Współczynnik pochłaniania dźwięku zależy jednak w głównej mierze od częstotliwości tj. liczby zmian ciśnienia akustycznego na sekundę. Można tu wyrazić ogólne stwierdzenie, że niższe systemy dźwiękochłonne tłumią wysokie częstotliwości, zaś duże lub wysokie systemy dźwiękochłonne nadają się do pochłaniania niskich częstotliwości. 

Zasady działania systemów dźwiękochłonnych

Poniżej podano zasady, które pozwalają zorientować się w sposobach działania systemów dźwiękochłonnych:


• Czas pogłosu w pomieszczeniu redukowany jest tym silniej, im wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku danego materiału
• Dopiero przez zastosowanie określonej powierzchni system dźwiękochłonny o wysokim stopniu pochłaniania może przynieść pożądany efekt w pomieszczeniu
• Nawet stosunkowo słaby system dźwiękochłonny może umożliwić osiągnięcie pożądanego wyniku musi mieć tylko odpowiednią powierzchnię
• W celu zapewnienia prawidłowej izolacji dźwiękowej w pomieszczeniu można zastosować jeden system dźwiękochłonny lub zestawić kilka różnych systemów dźwiękochłonnych.1

C+P akustisch wirksame Büromöbel- und Trennwände

Projektowanie akustyki pomieszczenia – zwiększanie wydajności pracowników

stnieje wiele możliwości stworzenia przyjemnej akustyki w pomieszczeniach biurowych i roboczych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom akustycznym takim jak ścianki działowe, przestawne, elementy ścienne, żagle sufitowe lub meble można uniknąć wysokiego poziomu hałasu w przestrzeni roboczej. Projektowanie pomieszczeń biurowych, zapobiegające rozprzestrzenianiu się hałasu, pozwala na redukcję zmęczenia, nerwowości, napięcia czy spadku koncentracji pracowników, zwiększając jednocześnie ich wydajność. 

Poza tym elementy akustyczne mogą harmonijnie wpisywać się w koncepcję aranżacji pomieszczenia, tworząc przyjemną atmosferę. Systemy dźwiękochłonne z materiałami tekstylnymi z nadrukiem pozwalają na stworzenie pożądanego nastroju w pomieszczeniu, zaś elementy optyczne wyglądają bardzo dekoracyjnie. W ramach programu produktów C+P SonicWall oferujemy liczne rozwiązania akustyczne pochłaniające hałas pojawiający się w środowisku pracy. 

Nowoczesne technologie akustyczne przyczyniają się do stworzenia miłej atmosfery w pracy

Otwarte przestrzenie biurowe wymagają szczególnie dokładnego przyjrzenia się koncepcji akustyki. Najważniejszą rolę odgrywa w nich poziom ciśnienia akustycznego oraz możliwość zrozumienia mowy w przestrzeniach roboczych. W zależności od wykonywanej czynności, poziom ciśnienia akustycznego odpowiada głośności w pomieszczeniu. Pomieszczenia konferencyjne i przestrzenie spotkań muszą gwarantować zrozumiałość mowy, natomiast w przestrzeniach zespołowych team space pożądane są ciche miejsca pracy sprzyjające koncentracji. W celu zapewnienia przyjemnej akustyki w pomieszczeniach biurowych i roboczych należy połączyć ze sobą działania organizacyjne, osłony/systemy tłumiące, dźwiękochłonne oraz maskujące.
Jednym z elementów optymalizacji akustyki w przestrzeniach open spacje jest zintegrowanie maskowania dźwięków, np. za pomocą ścian wodnych lub klimatycznych. Rejestrowane nieświadomie, łagodne dźwięki dochodzące z tła, na przykład przyjemny szum lub plusk wody tworzą miłą i komfortową atmosferę w pracy. Nie przeszkadzają w komunikacji lub koncentracji i cieszą się wysoką akceptacją wśród pracowników.2

Vgl.:

1 Hilge, Dr. C.; Nocke, Dr. C.; Büro-Forum, Raumakustik, Akustische Bedingungen am    Arbeitsplatz

2 Klaffke M. (2016), Arbeitsplatz der Zukunft, Gestaltungsansätze und Good-Practice-    Beispiele