Pozytywne skutki zielonych powierzchni przy stanowisku pracy

Włączanie roślin do środowiska pracy jest obecnie w modzie. Lecz nie tylko o modę chodzi. Badania na temat zazieleniania wnętrz potwierdzają pozytywny wpływ elementów naturalnych na zdrowie, dobre samopoczucie oraz odczucie komfortu przez ludzi.
W roku 1984 Edward O. Wilson stawiając hipotezę, że ludźmi kieruje uwarunkowana genetycznie potrzeba życia w harmonii z naturą po raz pierwszy użył pojęcia biofilia. Nawiązując do podejścia biofilnego Keller wraz ze współpracownikami stworzył w następnie tak zwany Biophilic Design. Chodzi w nim o integrowanie w ramach projektowania budynków elementów naturalnych, do których należy woda, rośliny lub naturalne dźwięki. Celem jest stworzenie naturalnego otoczenia we wnętrzach.1

Naturalne projektowanie wnętrz dzięki Biophilic Design

Liczne badania potwierdzają, że ludzie najlepiej czują się, gdy mają kontakt z naturą. Kiedyś wiele prac wykonywano na świeżym powietrzu, w naturze. Zmiana świata pracy spowodowała jednak, że obecnie praca jest wykonywana głównie we wnętrzach. Z tego względu podczas projektowania otoczenia biurowego coraz częściej sięga się do zasad Biophilic Design. Dodawanie obiektów naturalnych ma pozytywny wpływ na psychikę i zdrowie pracowników biurowych.2 3   

Rośliny są żyjącymi organizmami i jako takie wnoszą do biura żywą atmosferę, którą pracownicy odczuwają jako szczególnie przyjemną. Określone gatunki roślin potrafią filtrować substancje szkodliwe zawarte w powietrzu, przyczyniając się do zwiększania poziomu wilgotności. Do zwiększenia wilgotności w pomieszczeniu potrzeba jednak sporo roślin – z tego względu celowe jest zazielenianie całych ścian we wnętrzach, na przykład przez zastosowanie elementów żywopłotów lub ścian wykonanych z roślin. W połączeniu ze ścianami wodnymi powstaje optymalny duet umożliwiający osiągnięcie komfortowego klimatu w pomieszczeniu, który z kolei ma pozytywny wpływ na koncentrację i wydajność pracowników.4

Wyniki badania Green Office 2014 przeprowadzonego przez Instytut Fraunhofera (Instytut Organizacji i Optymalizacji Pracy IAO) wykazują ponadto, że w Niemczech coraz częściej buduje się i użytkuje budynki efektywne ekonomicznie i chroniące naturalne zasoby. Zielone budynki polepszają samopoczucie użytkowników dzięki prozdrowotnemu oddziaływaniu. Poza tym przy projektowaniu nakierowanych na zrównoważony rozwój przestrzeni biurowych kładzie się szczególny nacisk na ekologiczne wyposażenie wnętrza. Zielone budynki - „Green Building“ - są obecnie bardzo popularne, a w przyszłości jeszcze zyskają na znaczeniu.5

"Roślinne" biuro BMW – polepszenie klimatu dzięki obecności zieleni

Mimo, że 43% wszystkich pracowników biurowych wciąż jeszcze nie posiada roślin przy stanowisku pracy, nie brakuje pozytywnych przykładów firm, które tworzą dla swojej załogi "zielone biura".

Badanie przeprowadzone przez BMW AG wykazuje, że wypełnione roślinami biuro pozwala chronić zdrowie pracowników i polepsza ich samopoczucie. Powodem przeprowadzenia wewnątrzzakładowego badania były dolegliwości i powtarzające się schorzenia - przede wszystkim pracowników siedzących przed komputerami - takie, jak choroby dróg oddechowych, napięcie czy wysuszenie skóry i śluzówek. Najczęściej krytykowanym punktem w typowym otwartym biurze okazał się klimat. Uskarżano się przede wszystkim na negatywne właściwości klimatyzacji, do których należy przeciąg, kiepska jakość powietrza, niewielka wilgotność powietrza, wyładowania elektrostatyczne oraz wahania temperatury w zależności od pory roku. Dzięki odpowiedniemu zazielenieniu biura zamierzano w sposób aktywny wyeliminować te dolegliwości.

Lepsza akustyka i dobra jakość powietrza dzięki roślinom

Wyniki mówią same za siebie: Samopoczucie pracowników znacząco się polepszyło a zielone biuro zyskało dużą aprobatę wśród pracowników.

  • Ponad 93% ankietowanych przyznało, że dzięki roślinom czuje się lepiej. Poza tym znacznie spadł poziom hałasu.
  • Stopień zrelaksowania dzięki obecności roślin wzrósł u 47% , zaś motywacja u 29% pracowników

Z zazielenionym biurze pracownicy odczuli znaczące polepszenie jakości powietrza. Badania naukowe na temat poziomu CO² i obecności drobnoustrojów, akustyki, temperatury, wilgotności powietrza i stężenia substancji niebezpiecznych potwierdzają wrażenia pracowników. Oprócz pozytywnego wpływu na temperaturę w pomieszczeniu tworzenie zazielenionych powierzchni przyczynia się do optymalizacji wilgotności powietrza. W porównaniu z biurami referencyjnymi, bez roślin, w zielonym biurze znajdowało się o 70% mniej drobnoustrojów. Rośliny potrafią również rozkładać substancje niebezpieczne, takie, jak aceton, benzen, nikotyna, czy formaldehydy. Także pomiary hałasu przeprowadzone w zazielenionym biurze przyniosły zadowalające wyniki. Powierzchnia pochłaniania dźwięku w zazielenionym biurze była niemal o 50% wyższa od minimalnego poziomu komfortu akustycznego wymaganego przez ustawę.6

Vgl.:
1 Gesundheitsförderung Schweiz (2014), Gesundheitsförderliche Büroräume
2 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), (2010), Wohlbefinden im Büro – Arbeits- und Gesundheitsschutz der Büroarbeit
3 Grinde, B.; Grindal Patil, G., (2009), International Journal of Environmental Research and Public Health, Biophilia: Does Visual Contant with Nature Impact on Health and Well-Being?
4 Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft (2007), Gesund und fit im Kleinbetrieb
5 Fraunhofer IAO (2014), Green Office Studie 2014
6 Deutsche Gesellschaft für Hydrokultur e.V.