Badania nad akustyką wspierające stworzenie przyjaznego środowiska pracy

Naukowe podstawy akustycznego projektowania pomieszczenia

Aktualne wyniki badań na temat akustyki pokazują, że optymalnie zaprojektowane środowisko pracy może mieć pozytywny wpływ na zdrowie, wydajność oraz samopoczucie pracowników. Dynamiczne zmiany świata pracy powodują powstawanie nowych rodzajów przestrzeni biurowych i form zatrudnienia. Poza tym konieczne jest integrowanie nowych technologii w ramach procesów roboczych. Wiele przedsiębiorstw stoi przed wyzwaniem stworzenia całościowej koncepcji pomieszczenia zawierającej elementy istotne dla optymalizacji akustyki wnętrza. 

Poczuj to live

Poczuj różnicę po zastosowaniu SonicWall

Go!

Hear the differece!

Scenario

Meble i systemy ścian działowych zapewniające izolacyjność akustyczną

Projektując meble akustyczne oraz systemy ścianek działowych SonicWall zleciliśmy pracowni akustyczno-projektowej Fiedler przeprowadzenie naukowych pomiarów i badań, których celem było zapewnienia jak najwyższej jakości pochłaniania dźwięku. Oprócz wyznaczenia współczynnika pochłaniania dźwięków wg. normy EN ISO 354 w komorze pogłosowej, nasze produkty akustyczne przyporządkowano do klas pochłaniania dźwięków wg normy DIN ISO 11654. Klasa pochłaniania dźwięku informuje o tym, który produkt będzie odpowiedni do danego zastosowania. 

SonicWall Soft

Stopień absorpcji dźwięku αS
mierzone dla poniższych produktów w pomieszczeniu akustycznym zgodnie z DIN EN ISO 354.

SonicWall Clear

Stopień absorpcji dźwięku αS
mierzone dla poniższych produktów w pomieszczeniu akustycznym zgodnie z DIN EN ISO 354.

SonicWall Steel

Stopień absorpcji dźwięku αS
mierzone dla poniższych produktów w pomieszczeniu akustycznym zgodnie z DIN EN ISO 354.

SonicWall - przegrody dźwiękoszczelne i pochłanianie dźwięków

Do rozwiązań dźwiękoszczelnych oraz dźwiękochłonnych dostępnych w ramach programu SonicWall należą ścianki stojące, przegrody międzystanowiskowe, żagle sufitowe, elementy ścienne i meble. Dzięki optymalnemu połączeniu różnych elementów dźwiękochłonnych możliwe jest zoptymalizowanie poziomu ciśnienia akustycznego i zrozumiałości mowy w pomieszczeniu.

SonicWall Steel jest wykonana z materiału stalowego z mikroperforacją, o dobrych właściwościach akustycznych. Można ją zintegrować w ramach systemu ścianek działowych Monotop oraz systemu ścianek Asisto. SonicWall Clear wykonana z przepuszczającego światło tworzywa sztucznego o strukturze plastra miodu zapewnia optymalne pochłanianie dźwięków. Można ją zaadaptować jako przegrodę między stanowiskami, ściankę stojącą bądź element ścienny czy sufitowy, przydający pomieszczeniu lekkości. SonicWall Soft posiada poszycie z materiału o właściwościach akustycznych, z indywidualnym nadrukiem. Dodatkowe wypełnienie dźwiękochłonne z pochodzącego z odzysku materiału PET, które można zamontować wewnątrz przegród między stanowiskami, ramy obrazów, ścianki stojące, elementy sufitowe, pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszego efektu akustycznego. 

Instytut Fraunhofera (IBP) prowadzi badania na temat psychoakustyki i ergonomii poznawczej

Instytut Fizyki Budowlanej działający w ramach Instytutu Fraunhofera prowadząc badania szczególną uwagę poświęca psychoakustyce oraz ergonomii poznawczej. Psychoakustyka jako dyscyplina naukowa zajmuje się powiązaniami pomiędzy subiektywnymi, psychicznymi wrażeniami słuchowymi, a możliwymi do zmierzenia ilościowego, fizycznymi zdarzeniami dźwiękowymi. Ustalenia naukowe dotyczące akustyki są istotne podczas projektowania i udoskonalania produktów akustycznych (Sound Design). Kryterium decydującym o jakości zdarzenia dźwiękowego jest między innymi zawartość tonów wyizolowanych.

Natomiast w przypadku ergonomii poznawczej bada się warunki pracy optymalizujące systemy robocze. Celem tych działań jest poprawa zdrowia, zwiększenie wydajności pracowników oraz ich lepsze samopoczucie. Analiza zajmuje się przede wszystkim procesami poznawczymi, charakterystycznymi dla pracy w zmieniających się i skomplikowanych sytuacjach np. wyciąganiem wniosków, uwagą, pamięcią.1 

Harmonia światła i akustyki

Maskierungsleuchte von Nimbus: Licht und Akustik

We współpracy z firmą Nimbus Instytut Fraunhofera opracował innowacyjną oprawę koncepcyjną zatytułowaną „Biuro przyszłości“. Dzięki nowatorskiej technologii oprawa harmonijnie łączy funkcje oświetleniowe z akustycznymi. Zatem wdrożenie odkryć poczynionych na polu psychoakustyki i ergonomii poznawczej przyczynia się do optymalizacji warunków na stanowisku pracy i polepszenia produktywności oraz samopoczucia pracowników.

W otwartych biurach oprawy LED służą nie tylko do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia poszczególnych obszarów, lecz także - dzięki funkcji maskowaniu dźwięków - przyczyniają się do stworzenia odpowiedniej akustyki. Oprawa stanowiskowa LED oświetla pomieszczenie, a dzięki zintegrowanemu w korpusie lampy głośnikowi emituje przyjemne dźwięki, słyszalne w tle, które nakładają się na dźwięki zakłócające. W otwartych biurach ważny jest efekt eliminacji szumów oraz „system prywatności“, uzyskiwany dzięki emitowaniu przez oprawy LED delikatnych dźwięków w tle, co w efekcie zwiększa koncentrację w miejscu pracy. Poza tym udowodniono, że rozwiązanie takie znacznie polepsza atmosferę i samopoczucie w pracy. Dzięki indywidualnej regulacji systemu Sound-Masking każdy pracownik ma możliwość dopasowania natężenia dźwięków w przestrzeni roboczej do własnych upodobań.2

¹Vgl.: Klaffke, M. (2016), Arbeitsplatz der Zukunft, Gestaltungsansätze und Good-Practice-Beispiele