Skip to main content

Deklaracja o ochronie danych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych. Państwa dane osobowe są pobierane i przetwarzane z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wersja: maj 2020

1. NAZWA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach

Telefon: +49 (0) 6465 / 919-0
E-mail: info(at)cp.de

Ustawowy Inspektor Ochrony Danych:

Powołaliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych.

Peter Christian Felst
Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Domstraße 15
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 28801 - 3290
E-mail:  datenschutz.hamburg@mazars.de

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje, które mogą służyć do ustalenia personalnych i faktycznych okoliczności dotyczących Państwa osoby, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Dane dotyczące logów serwera

Podczas wizyty na naszej stronie internatowej Państwa przeglądarka automatycznie wysyła dane do serwera naszej witryny, które są tymczasowo przechowywane w tak zwanym dzienniku danych. Do momentu automatycznego usunięcia zapisywane są m.in. następujące dane:

 • adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego,
 • data i godzina dostępu odwiedzającego,
 • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny oraz
 • przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, jak i nazwa dostawcy usług dostępu, z którego korzysta odwiedzający.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności strony internetowej.

3.2 Formularz kontaktowy

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w celu skontaktowania się z nami, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe (m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe). Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu przetworzenia złożonego przez Państwo zapytania.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do komunikowania się z Państwem i stanowi uzasadniony interes przedsiębiorstwa.

3.3 Konfigurator produktów

Na naszej stronie można znaleźć również konfigurator produktów. Pozwala on na skonfigurowanie naszych produktów i wysłanie bezpośredniego zapytania. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną przekazane profesjonalnemu sprzedawcy C + P w celu przetworzenia zapytania, aby skontaktować się i udzielić odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania jest wdrożenie działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4 Przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym

W przypadku przekazania danych w ramach procesu rekrutacyjnego (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dokumenty aplikacyjne) dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Celem jest wybór kandydatów na dane stanowisko. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów przetwarzania.

Podstawą prawną jest wdrożenie działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i § 26 BDSG.

3.5 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usług analizy statystyk serwisów internetowych Google Analytics. Dostawca usług to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z plików cookies. Dane pobrane w plikach cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej z reguły przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Aktywowaliśmy na niniejszej stronie internetowej funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Google skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Google korzysta z tych informacji na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google.

W każdej chwili można wyłączyć zapisywanie plików cookies przy użyciu odpowiednich ustawień w przeglądarce. Informujemy jednak, że w przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie w pełni z funkcji naszej strony internetowej jest ograniczone. Można również uniemożliwić Google gromadzenie danych pobranych przez pliki cookies i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w ramach Google Analytics można znaleźć w poniższej polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Korzystamy z Google Analytics na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes administratora strony dotyczy analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej promowania.

3.6 Funkcje YouTube

Administrator korzysta na niniejszej stronie internetowej z komponentów (filmów) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta jest wykorzystywana wraz z udostępnioną przez YouTube opcją „rozszerzonego trybu ochrony danych”.

W przypadku otwarcia strony internetowej, na której znajduje się film, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube, a treść jest wyświetlana na stronie internetowej poprzez powiadomienia przeglądarki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” przesyłane są na serwer YouTube wyłącznie dane dotyczące stron internetowych, które Państwo odwiedzili podczas oglądania filmu. Jeżeli są Państwo zalogowani do konta YouTube, informacje te zostaną przypisane do Państwa konta. Jeżeli nie chcą Państwo zapisywać tych danych, należy wylogować się z konta YouTube przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube udostępnia Google pod poniższym adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Korzystamy z komponentów YouTube na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes administratora strony dotyczy skutecznego informowania użytkowników, komunikacji z użytkownikami oraz prezentacji profilu firmy w Internecie.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH I KATEGORII ODBIORCÓW

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim, jeżeli

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane przekazywane są w celu dochodzenia, korzystania z lub obrony roszczeń prawnych i nie ma przesłanek do tego, że zachodzi nadrzędny interes wymagający ochrony, uzasadniający zaniechanie przekazania danych,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek prawny w zakresie przekazania danych i/lub
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest to konieczne w celu wykonania stosunku umownego.

Zgodnie z powyższymi warunkami odbiorcy danych osobowych mogą być podzieleni na następujące kategorie:

 • urzędy i inne organy publiczne w ramach pełnienia swoich obowiązków, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazania danych,
 • podmioty przetwarzające świadczące usługi, jak np. konserwacja i obsługa systemów IT,
 • inne przedsiębiorstwa w ramach realizacji umowy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Stosujemy się do zasad unikania przesyłu danych i ich ograniczenia. Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane wyłącznie przez taki czas, który jest konieczny do realizacji celów określonych dla danego przetwarzania danych lub jest ustawowo wymagany. Po wygaśnięciu danego celu lub po upływie terminów określonych prawne odpowiednie dane będą rutynowo usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwo trzecie”), gdzie mogą być przetwarzane i przechowywane. Dane przekazywane są do państwa trzeciego w szczególności wtedy, gdy jest to konieczne do nawiązania stosunku handlowego lub dochodzenia, korzystania z lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych. Dane przekazujemy wyłącznie odbiorcom, którzy zapewniają ochronę Państwa danych zgodnie z art. 44 do 49 RODO. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 46 ust. 2 RODO i zawarte zostały odpowiednie gwarancje, mogą Państwo otrzymać kopię odpowiedniej umowy na żądanie w formie pisemnej.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO.
 • Prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO.
 • Prawo do natychmiastowego usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie interesu publicznego lub zadania wykonywanego przez władzę publiczną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe podano w punkcie 1.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, właściwego dla miejsca pobytu lub miejsca pracy lub miejsca naruszenia praw.

9. PLIKI COOKIES