Tec-Onomic

Systemy laboratoryjne i medyczne

Laboratorium i centrum naukowo-badawcze

Laboratoria i placówki badawcze muszą spełniać wysokie standardy higieniczne. Oferujemy wyposażenie laboratoriów ze specjalnymi instalacjami wyciągowymi eliminującymi w bezpieczny sposób substancje szkodliwe, zapewniające miejsce do przechowywania substancji niebezpiecznych i kwasów.